Hatályos: 2018.02.01-től visszavonásig.
Dumaszínház Törzsvásárlói Programra vonatkozó szabályok

1. A Dumaszínház Törzsvásárlói Program általános leírása

a. A DNS-Dumaszínház Kulturális Egyesület (továbbiakban: Dumaszínház) üzemelteti a Dumaszínház Törzsvásárlói Programot (továbbiakban: Program).
b. A Program igénybevehetőségének eszköze a Virtuális Törzsvásárlói Kártya (továbbiakban: kártya), amelynek megjelenése virtuális egyedi kód.
c. A Dumaszínház kizárólag a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon (továbbiakban Dumaszínház weboldalak) online vásárolt jegyek esetében a Vásárlók részére Programot üzemeltet. Az oldalon vásárolt vacsorajegyeket, voucehereket, nem a Dumaszínház értékesíti, így az ilyen vásárlásokra, illetve a pontgyűjtésre nem terjed ki a Program.
d. A Programban a Dumaszínház weboldalon lebonyolított vásárlásaik után pontokat gyűjtenek a Törzsvásárlói Kártyával rendelkező vásárlók (továbbiakban: Kártyabirtokos) törzsvásárlói kártyájukon. Az összegyűjtött pontok a vásárlás befejezését követő tranzakció során felhasználhatók.
e. A Programban való részvétel a Dumaszínház által mindenkor közzétett szabályok automatikus elfogadását jelenti.
f. A Program határozatlan ideig érvényes/visszavonásig érvényes.
g. A Dumaszínház jogosult bármikor megszüntetni a Programot, amiről a Kártyabirtokosok számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt pontok tekintetében.
h. A Program működése során a vonatkozó adatvédelmi szabályokat külön szabályzat tartalmazza.

2. A Program jogosultjai

a. A részvételre minden Vásárló jogosult, aki a Dumaszínház weboldalon regisztrál.
b. Kártyát a 18. életévüket betöltött Vásárlók igényelhetnek.
c. A Programban való részvétel nem jár hátránnyal, a pontok beváltása önkéntes.

3. A Pontok gyűjtéséről

a. A Program elindulásától, azaz 2018.01.01-től kezdve minden a Dumaszínház weboldalon történt vásárlást követően a Kártyabirtokos meghatározott mennyiségű pontot kap.
b. A pontszámítás alapja a vásárló által a Dumaszínház weboldalon online megvásárolt egyes termékek forintban kifejezett értéke. A termékért kapott pont mindig a termékért aktuálisan fizetendő árból kerül meghatározásra. A megvásárolt termék egységárának forintban meghatározott értékének minden 1 Ft-ja után 1 pont jár.
c. A pontok gyűjtésére az online regisztrációt követően van lehetőség.
d. A pontok a dumaszinhaz.jegy.hu-n való jóváírásának feltétele az online regisztráció megléte.
e. A Dumaszínház egyes akciók keretében időnként meghatározott vásárlói műveletekre (pl.: hírlevél-feliratkozás, kvízben való részvétel stb.) vonatkozóan további extra pontot írhat jóvá a vásárló kártyaegyenlegén.

4. Pontok jóváírása/levonása

a. Az adott vásárlással megszerezhető pontok jóváírása online vásárlás esetén azonnal történik.
b. A sikertelen, azaz nem teljesült vásárlásokért pont jóvá nem írható.
c. A pontok nyilvántartási időszaka a regisztrációtól számított 365 nap, ennek elteltével a pontgyűjtés újrakezdődik. A pontok a gyűjtés megkezdését követő 730 napon belül határozzák meg azt a kategóriát, ahova a kártyabirtokos tartozik. Amennyiben a az összegyűlt pontok alapján a Kártyabirtokos magasabb kategóriába lép, a kategóriára érvényes kedvezményeket a kategóriára való jogusulttá válástól a pontgyűjtés kezdetétől számított 730 napig használhatják fel.
d. Pont jóváírható minden termék vásárlása után, kivéve a dumabolt.hu oldalon vásárolt termékeket és a külön értékesített vacsorajegyeket, mivel ezeket nem Dumaszínház értékesíti.
e. A Dumaszínház fenntartja magának a pontgyűjtésben részt vevő termékek és szolgáltatások változtatásának jogát.
f. Az a Kártyabirtokos, aki regisztrált, az a személyes menüjében megtekintheti egyenlegét, nyomon követheti pontgyűjtésének, beváltásainak történetét.
g. Amennyiben a Dumaszínház weboldalon a vásárló nem regisztrált, úgy a pontok utólagos jóváírására már nincs lehetőség.

5. Pontok beváltása

a. A Kártyabirtokos pontegyenlegén elérhető ponthoz tartozó kategória elérésétől Kártyabirtokos a jelen szabályzatban meghatározott a kategóriába kerül és az ehhez tartozó kedvezményekre válik jogosulttá, egészen addig, amíg a 4. pontban meghatározott módon az adott kategóriába tartozik. A beváltást a Kártyabirtokosnak kell kezdeményeznie online vásárlás során, mégpedig a jegy kosárba helyezését követően a szükséges vásárlói kód megfelelő mezőben való megadásával. A beváltásra kizárólag a Dumaszínház weboldalon van lehetőség.
b. A kártyák az alábbi kedvezményekre jogosítanak:

„EZÜST”
20 001 – 40 000 Ft
elővételi lehetőség a Dumaszínház előadásaira, hírlevél
„ARANY”
40 001 – 70 000 Ft
10% kedvezmény az árból, illetve az alsóbb kategóriák juttatásai
„PLATINA”
70 0001 – 100 000 Ft
15% kedvezmény az árból, illetve az alsóbb kategóriák juttatásai
„GYÉMÁNT”
100 001 – Ft
20% kedvezmény az árból, illetve az alsóbb kategóriák juttatásai

c. A Kártyabirtokos a regisztrációval egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy Dumaszínháztól hírlevelet és más elektronikus hirdetésnek minősülő üzenetet kapjon. A hírlevélről a későbbiekben bármikor leiratkozhat. Ezt követően is jogosult azonban Dumaszínház, amennyiben Kártyabirtokos regisztrációját nem szünteti meg, a Törzsvásárlói szabályzat változásával, további kedvezmények megjelenésével kapcsolatban Törzsvásárlónak hírlevelet küldeni. Ezen információkról a Törzsvásárlói regisztráció megszüntetésével van lehetőség a leiratkozásra.
d. Az elővásárlási lehetőség esetében a Dumaszínház weboldalakon az előadások elérhető válásakor bizonyos előadásokra csak a legalább Ezüst kártyával rendelkező Kártyabirtokosok, a kódjuk megadásával tudnak jegyet vásárolni az Elővásárlási időszakban. Az Elővásárlási időszak hossza 5 (öt) naptári nap.
e. Az egyes kategóriákhoz Dumaszínház egyéb kedvezményeket is biztosíthat Kártyabirtokos részére, amelyről a helyszínen, hírlevélben vagy a Dumaszínház weboldalon nyújt tájékoztatást Kártyabirtokosok részére.

6. A Programban való részvétel feltételei

a. A Dumaszínház weboldalon az online regisztrációs adatlap kitöltésével és beküldésével jelen Szabályzat pontjainak tudomásul vételével a Vásárló elfogadja a Dumaszínház Törzsvásárlói Rendszer Szabályzatában leírtakat. Az adatlapon mindenki csak a saját adatait rögzítheti.
b. Amennyiben a Kártyával vagy a Program bármely részével a Dumaszínház visszaélést tapasztal, úgy a Dumaszínház jogosult az illető magán- vagy jogi személy részvételét a Programban megszüntetni, beleértve a kártyán jóváírt pontegyenleg törlését is, valamint a visszaélővel szemben az őt ért kárért a kár összege erejéig a kárt érvényesíteni.
c. Ha a nyilvántartott vásárlási érték jogosulatlanul vagy visszaélés révén került a nyilvántartásba, a Dumaszínház jogosult azt a nyilvántartásból törölni, és a kártyát letiltani.
d. A Dumaszínház jogosult Törzsvásárlói Rendszerének Szabályzatát egyoldalú döntésével bármikor módosítani. A szabályzat módosításáról a Dumaszínház a Törzsvásárlókat a módosítás hatályba lépését követően megfelelő módon (e-mail vagy a Dumaszínház weboldalon, illetve az értékesítő helyen kihelyezett közlemény) tájékoztatja. A Programban való további részvétellel a Törzsvásárlók a megváltozott szabályokat tudomásul veszik.

7. Felelősség

a. A Dumaszínház nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Törzsvásárlói Rendszer Szabályzatának egyoldalú módosításáért, az ebből eredően elért vagy várt kedvezmények elvesztéséért.
A szabályzatban hivatkozott forintértékek minden esetben áfával növelt bruttó értéket jelentik. Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a Dumaszínház Törzsvásárlói Rendszerrel kapcsolatban, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek Önnek: e-mail:  jegyfoglalas@dumaszinhaz.hu.

8. Hatálybaléptető, átmeneti és kiegészítő rendelkezések

Jelen szabályzat 2018. február 1-jén lép hatályba.